Viktigt att tänka på

 • Boka om du vill få ditt samtal kodat: Information om bokning kan du läsa om här. 
   
 • Om samtalet ska kodas som ett MI-samtal ska ett förändringsmål anges. Läs mer om formulering av förändringsmål (målbeteende) här. Om samtalet saknar förändringsmål kan det kodas som klientcentrerat samtal. 
   
 • Ljudfilens format och storlek: Det går att ladda upp ljudfiler som är max 300 MEG och som har filformat mp3, wav, ogg, wma, 3gp, m4a, mp4 eller amr.
   
 • 10-minuter: Vid samtal under 10 minuter kodas endast beteendeskattningar eftersom kodning av  komplexa variabler (t.ex. Empati) blir otillförlitlig med en samtalsperiod under 10 minuter. 
   
 • Ljudfiler raderas: Ljudfiler som laddas upp på hemsidan finns tillgängliga under 60 dagar, varefter ljudfilen automatiskt raderas. Vid behov kan du själv förlänga tiden under "mina ljudfiler" under "redigera fil". Forskningssamtal undantas från radering. Har man accepterat deltagande i en studie så faller data som produceras under andra regler.
   
 • Inspelade klienter: Tänk på att inte spela in och ladda upp samtal där personuppgifter finns (namn, adress och telefonnummer etc.) för att öka skyddet för den enskilda.
   
 • Bara en rådgivare: För att koda samtalet reliabelt kan endast en rådivare delta. Om två rådgivare deltar i samtalet kodas båda som en rådgivare.