Aktuellt

Samtal i livets slutskede

Stipendier för personal inom palliativ vård i Sverige 

Med finansiering från Familjen Kamprads stiftelse kommer vi under våren 2018 kunna erbjuda sjuksköterskor, läkare, kuratorer och psykologer inom palliativ vård i Sverige utbildningsstipendier för att delta i kvalificerad utbildning och träning i samtalsmetodik baserad på motiverande samtal. 


Välkommen till MIC Lab

Välkommen till MIC Lab. Vi tillhandahåller resurser för den som söker kunskap om Motiverande Samtal (Motivational Interviewing, MI).   MIC Lab syfte syfte är att främja tillämpning av MI, utbilda i MI samt stödja forskning om MI. 

MIC Lab tar emot inspelade samtal för kvalitetssäkring genom tillförlitlig kodning och professionell återkoppling av MI-utförande. Kodningen ger dig information om ditt MI-utförande, du kan kvalitetssäkra din verksamhet med avseende på MI och om du forskar generera kodning data som gör att du kan undersöka vad i samtalen som är hjälpsamt för klienter och patienter.

Kodning innebär att samtalsledarens och/eller klientens yttranden bedöms enligt standardiserade mallar och ger svar på frågor som ”Hur mycket MI använde jag under samtalet?” och ”Hur kan jag tillämpa MI bättre?”.

Kodning

Våra tjänster och priser här.

Utbildning

Våra utbildningar här. 

Kvalitetssäkring av verksamhet

Vår kvalitetssäkring