Vad är kodning?

Kodning innebär att rådgivarens yttranden bedöms tillförlitligt enligt standardiserad manual. Kodning av samtal enligt Motivational Interviewing Treatment Integrity Manual (MITI) ger svar på:  ”I hur hög grad använder jag MI under samtalet?” 

Kodning kan även innebära att klientens tal bedöms. Kodning enligt Client Language EAsy Rating (CLEAR) kan användas för att skatta vilka klientyttranden som talar för respektive mot en förändring av ett beteende.