Intresseanmälan - Webbaserad kurs i Motiverande Samtal

Arbetar du med människor i förändring?

Motiverande samtal (MI) är en evidensbaserad samtalsmetod som syftar till att stärka individens egen inre motivation till förändring. Det kan till exempel handla om att förändra levnadsvanor eller att komma igång med studier eller arbete.

Kursen riktar sig till dig som arbetar med samtal i din yrkesroll och vill lära dig utföra evidensbaserad MI. 

 

Om, ja ange vilket år och hur många dagar.

De här uppgifterna kommer endast användas om ni deltar på kursen.