Välkommen till Miclab och MI Nätverket, en plats för alla MI-utövare

Välkommen till MIC Lab, Kompetenscentrum för kvalitetssäkring av MI - Motiverande Samtal.

Om ni har kommit till den här sidan kan det bero på att ni har skrivit in webbadressen http://miclab.org.

MICLAB.ORG hanterades tidigare av Karolinska Institutet men är nu knuten till kodningslabbet MIC Lab AB och kommer att vara webbplatsen för MI-Nätverket som är till för alla er som utövar eller hört talas om MI (Motiverande Samtal) i ert yrkesliv eller har ett privat intresse att läras sig mer om MI.


Kodningslabbet MIC Lab

MI Nätverket är startat av MIC Lab AB som driver kodningslabbet MIC Lab.  Vi är ett Kompetenscentrum för kvalitetssäkring av MI och erbjuder bl.a. tjänster kring kodning och utbildning av MI. För att gå vidare och läsa mer om MIC Lab eller om ni är intresserade av hur vi kan hjälpa er så klickar ni på den här länken. 

 


MIQA-Gruppen

Om er avsikt var att kontakta MIQA-gruppen, som är en del av Karolinska Institutet och som ingår som en del av Kompetenscentrum för psykoterapi och Centrum för psykiatriforskning, så skall ni klicka på den här länken eller skriva in https://miqagruppen.org.

 


MI-Nätverket,  en plats för alla MI-utövare. 

MI-Nätverket kommer att samla all relevant information om MI, arrangera möten och konferenser för dig som är knuten till nätverket. Ett spännande initiativ som vi påbörjade med höst-konferensen den 13 september 2016 där vi bl.a. hade besök av Dr Theresa Moyers, University of New Mexico som arbetat fram den nya versionen, MITI 4.2.1. Ni kan ta del av konferensmaterial genom att registrera ett konto och klicka på den här länken.