Utbildning

MIC Lab erbjuder olika utbildningar i MI som ger kunskap om MI men som framförallt läggs upp för att man ska kunna lära sig de nödvändiga färdigheterna. Våra utbildningar baseras på senaste forskning om vad som underlättar inlärning av MI.

Nedan presenteras några utbildningar. Vid önskemål om utbildningar, föreläsningar eller handledningar skräddarsyr vi gärna efter önskemål. Kontakta oss gärna på kontakt@miclab.se eller Tel: 010-888 54 47

Utbildningar vi erbjuder

  • Motiverande Samtal i yrkesmässig tillämpning
  • Motivational Enhancement Therapy (MET)
  • Seminarier i att handleda med stöd av MITI eller CLEAR
  • Grupphandledning baserad på kodning

Återkommande utbildningar

Fördjupningsutbildning för MI-tränare

Kursen riktar sig till tränare i MI och är återkommande. Kursen ger teoretisk och praktisk kunskap om lärande av MI samt om handledning. Eftersom kodning är en hjälp i att lära ut MI, används deltagarnas egna samtal som kodas både med MITI och CLEAR (klienttal). 

Introduktion till kodning med MI-SCOPE

​MI-SCOPE är ett kodningsverktyg som används för att koda samtal mellan utövare i MI och klient. Både MI-utövarens och klientens yttranden kodas sekventiellt i MI-SCOPE. Fokus ligger på att  tydliggöra vilken funktion yttranden har i samtalet. Detta är en kurs för dig som kan grunderna i MI och skulle vilja lära dig mer om den verbala interaktionen mellan MI-utövare och klient. Kursen består av totalt tre dagar.