Om MIC Lab

MIC Lab tar emot ljudinspelade samtal för tillförlitlig kodning och professionell återkoppling av MI. Kodning är en evidensbaserad metod som säkerställer att vi mäter relevanta komponenter i MI på ett tillförlitligt sätt. För den som vill lära sig MI ger kodningen detaljerad information om MI-prestationerna. För en verksamhet som vill säkerställa att MI utförs innebär kodning en nödvändig kvalitetssäkring. För forskaren kan kodning generera data som gör att man kan undersöka specifikt vad i samtalen som är relaterat till utfall eller helt enkelt om MI utförs.

Reliabel kodning

Alla samtal som skickas till MIC Lab bedöms enligt samma standard obeoende av vem på MIC Lab som kodat samtalet. Läs om reliabel kodning på MIC Lab här.

MIC Lab har tre huvudsakliga verksamhetsområden

  • Kodning

  • Utbildning och handledning 

  • Kvalitetssäkring av verksamhet

Kontakta oss gärna om priser och tillvägagångssätt vid kvalitetssäkring, e-post: kontakt@miclab.se eller på telefon 010-888 54 47.