Förändringsmål

Förändringsmål

Samtalets förändringsmål ska anges vid beställning av kodning enligt MITI. Ett förändringsmål är "ett beteende hos klienten som klienten kan förändra".  Man kan klargöra förändringsmålet genom att ställa sig frågan "Vilket beteende försökte jag påverka hos min klient/patient?".

Att formulera förändringsmål

1. Förändringsmålet utgår ifrån vad klienten kan göra t.ex. sluta röka, träna, sopsortera, arbeta.

2. Förändringsmålet är något klienten kan göra t.ex. börja träna jämfört med att inte vara överviktig (målet). Förändringsmål (ibland kallat målbeteende) skiljer sig från ett mål, som är konsekvensen av att ha genomfört förändringsmålet. Olika förändringsmål kan resultera i samma mål (att inte vara överviktig). Ett annat förändringsmål kan här vara att dricka vatten istället för läsk till måltiden. Genom att göra den beteendeförändring som är förändringsmålet kan klienten uppnå målet, t.ex. kan klienten genom att börja träna (beteende) nå viktminskning (mål).

3. Förändringsmålet ska ha en riktning (sluta, börja, fortsätta, bibehålla, öka, oftare, minska etc.). Rådgivaren kan utforska för- och nackdelar med att röra sig i riktning mot detta (Vad skulle vara positivt med att sluta ta droger? Vad är negativt med ditt droganvändande?).

4. Förändringsmålet ska vara ett beteende hos klienten som denna själv kan förändra. Att söka arbete jämfört med att få ett arbete.