Välkommen till MIC Lab

Välkommen till MIC Lab. Vi tillhandahåller resurser för den som söker kunskap om Motiverande Samtal (Motivational Interviewing, MI).   MIC Lab syfte syfte är att främja tillämpning av MI, utbilda i MI samt stödja forskning om MI. 

MIC Lab tar emot inspelade samtal för kvalitetssäkring genom tillförlitlig kodning och professionell återkoppling av MI-utförande. Kodningen ger dig information om ditt MI-utförande, du kan kvalitetssäkra din verksamhet med avseende på MI och om du forskar generera kodning data som gör att du kan undersöka vad i samtalen som är hjälpsamt för klienter och patienter.

Kodning innebär att samtalsledarens och/eller klientens yttranden bedöms enligt standardiserade mallar och ger svar på frågor som ”Hur mycket MI använde jag under samtalet?” och ”Hur kan jag tillämpa MI bättre?”.

Kodning

Våra tjänster och priser här.

Utbildning

Våra utbildningar här. 

Kvalitetssäkring av verksamhet

Vår kvalitetssäkring

Forskning

MIC Lab genererar data till forskning om MI – dess effekter i olika tillämpningar, vad som underlättar inlärning av MI samt forskning om verksamma komponenter i samtal. Läs som forskningen som MIC Lab bidrar till här.

Motiverande samtal (Motivational Interviewing; MI)

MI är en rådgivningsmetod som införs inom sjukvård, socialvård samt områden där samtal är viktig del i arbetet. Metoden har underlättat för människor att ändra ohälsosamma levnadsvanor t.ex. tobaksrökning och skadligt alkoholdrickande. Ett syfte är att fördjupa personligt relevanta motiv till förändring. Metoden fokuserar på personers tal om att förändra sig, tveksamhet till förändring eller att inte göra något alls utan att fortsätta som hittills.

För att säkra metodens positiva effekter i samband med forskning och dess spridning i olika tillämpningar aktualiseras kvalitetssäkring av MI som görs vid MIC Lab.