Samtal i livets slutskede

Stipendier för personal inom palliativ vård i Sverige 

Med finansiering från Familjen Kamprads stiftelse kommer vi under våren 2018 kunna erbjuda sjuksköterskor, läkare, kuratorer och psykologer inom palliativ vård i Sverige utbildningsstipendier för att delta i kvalificerad utbildning och träning i samtalsmetodik baserad på motiverande samtal. 

Kursen är nät/telefonbaserad och därmed tillgänglig oavsett geografisk arbetsplats och kan anpassas till deltagarnas individuella förutsättningar. 

Kursinnehåll: Genomgång av internetbaserade inlärnings-moduler i motiverande samtal, vilket följs av handledning på egna inspelade samtal. Kursdeltagare spelar in 3 samtal med speciellt tränade skådespelare som simulerar patienter. Samtalen sker via telefon och används senare i handledningen. Varje samtal beräknas ta 20 minuter följt av 30 minuters handledning, sammanlagt fyra timmar utspridda över en sex månaders period. Ett ytterligare kursmoment är etiska och juridiska aspekter av samtal med patient och anhörig om patientens förestående död. 

Lärandemål 1: Att efter genomgången kurs kunna visa grundfärdigheter i motiverande samtal anpassad till palliativ vård. 

Lärandemål 2: Att kunna reflektera över etiska och juridiska aspekter av samtal med patient och anhörig om patientens förestående död. 

Diplomering: Kursdeltagare som genomgår godkända nivåer i kursens lärandemål får diplom baserad på validerade prestationer. 

Förkunskapskrav: Två internetbaserade moment på sammanlagt 90 minuter: Introduktion av motiverande samtal (60 min); Kunskapsöversikt och forskning på området (30 min). Länk till materialet kommer att skickas ut till stipendiater innan kursen startar. I utbildningen deltar forskare från Karolinska institutet i samarbete med MIC-Lab, som är en värdsledande evidensbaserad kodningsverksamhet för utveckling och handledning av färdigheter i motiverande samtal. 

Höstens kurs blev snabbt fullbokad, vår ambition är att starta ännu en kurs under våren. Välkommen med din anmälan. Vi återkommer med besked om plats på väntelista och eventuell plats i nästa kurs.

Kursansvarig på Karolinska institutet är docent Ásgeir R. Helgason: asgeir.helgason@ki.se

Frågor angående MIC-Lab, Dr Lars Forsberg: lars.forsberg@miclab.se

Kursansvarig på MIC-Lab, Marie Illerbrand:  marie.illerbrand@miclab.se

Anmäl dig här